Ch Vit

Ch Vit l ng dng cho php bn bn hng hoc mua hng trc tip v n gin ch vi chic iPhone hoc iPad ca bn.Ch Vit t hp cc dch v phc v nhu cu mua bn trc tuyn bao gm: Mua v chn hng trc tuyn, thanh ton trc tuyn, chng nhn thnh vin, mua bn trc tuynCh Vit c xy dng nhm h tr ti a cho khch hng c nhu cu mua sm hng ho trc tuyn.Mc tiu m Ch Vit hng ti l s tr thnh thng hiu tin cy trong th trng Thng mi in t, l cu ni thng mi gia ngi bn v ngi mua, gia doanh nghip vi doanh nghip.Cc chc nng ni bt:+ Danh sch bi vit: Ni bt, Nhng ngi bn theo di, Mi nht, Gn bn+ Hin th danh sch 2 kiu: Dng grid v Danh sch thng+ Tm kim bi vit theo danh mc, t kho+ Sp xp bi vit theo: Gi tng dn, Gi gim dn, Mi nht+ Lc: Bi vit c hnh nh, c gi, cc thuc tnh bi vit ng vi tng danh mc+ Gi ng, Ch ng n a im ng trn bi vit, bnh lun, nh gi ngi ng+ Theo di thnh vin, nhn tin cho thnh vin khc+ Chc nng qun l bi vit: ng mi, Chnh sa, Xo+ Hin th bi vit trn bn : Lc theo danh mc, chn a im,Lu : Do d liu cha y nn v tr trong bi vit khng chnh xc, chng ti tm dng cc bn c th dng th cc chc nng lin quan n v tr GPS, bn .Hy tham gia cng ng Ch Vit v cng chng ti xy dng cng ng bn hng online ln mnh!
Price USD 0
License Free
File Size 10.35 MB
Version 1.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g