A educacin e a informacin son un instrumento moi valioso para a transformacin social e para a loita pola igualdade de oportunidades e dereitos nesta sociedade.Dende este compendio de materiais que loitan pola igualdade, queremos informar, trasmitir valores e propoer un "repensar" na nosa forma de actuar nesta sociedade na que o cambio o protagonista.
PriceUSD0
LicenseFree
File Size314.29 kB
Version1.0
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Newsletters

You have been successfully signed up. To sign up for more newsletters or to manage your account, visit the Newsletter Subscription Center.
See All
See All